biztonsag
Fő profilunk sokáig az ingatlanközvetítés és  értékbecslés volt, – az ingatlanos szakma során tapasztalt és tanult széles körű műszaki és jogi ismereteinket felhasználva – 2011 óta kizárólag ingatlankezeléssel, teljeskörű társasházkezeléssel foglalkozunk, amibe beletartoznak úgy a társasházak, mint a lakásszövetkezetek is.  
Társasházkezelési szolgáltatásunk magában foglalja az adott ingatlan kezelését, üzemeltetési feladatok ellátását, közös képviseleti teendők vállalását, illetve a teljeskörű könyvviteli feladatok elvégzését is. 

 

Kezelési-üzemeltetési-képviseleti szolgáltatásaink

TÁRSASHÁZKEZELÉS - VÁLLALT FELADATAINK RÉSZLETESEN AZ ALÁBBIAKAT TARTALMAZZÁK:

Kezelési-üzemeltetési-képviseleti szolgáltatások:

 • Társasházak/lakásszövetkezetek közös képviselete, személyes jelenlét a kezelt ingatlanokban,
 • Közgyűlések előkészítése és összehívása évente minimum egyszer, de szükség esetén minden olyan ügyben, melyhez a közgyűlés határozata szükséges,
 • A közgyűlés határozatainak előkészítése és végrehajtása, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek, nyilvántartás vezetése a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról (Közgyűlési Határozatok Könyve),
 • Az éves beszámoló és költségvetési javaslat elkészítése, közös költség kiszámítása, közlése,
 • A társasház üzemeltetési, megtakarítási és felújítási számláinak kezelése a Számvizsgáló Bizottság bevonásával és ellenőrzési jogának érvényesítésével,
 • Intézkedés a tartozások behajtásáról a nem fizető tulajdonosokkal szemben,
 • Az SZMSZ és házirend javaslatainak kidolgozása, az SZMSZ aktualizálása és házirend betartatásának figyelemmel kísérése,
 • A társasház közösségnek harmadik személlyel (NAV és más hatóságok) szembeni képviselete,
 • A társasház ill. lakásszövetekezeti épület állagának figyelemmel kísérése, árajánlatok beszerzése, munkák megrendelése,  javítások műszaki ellenőrzésének megszervezése,
 • Szabványossági vizsgálatok: tűz-, villám- és érintésvédelemmel kapcsolatban, az épületre és berendezéseire vonatkozó kötelező időszaki vizsgálatokról tanúsítványok megszerzése,
 • A fővárosi, önkormányzati és egyéb pályázati lehetőségek és támogatások figyelemmel kísérése,  ezekről a közgyűlés tájékoztatása, pályázatok benyújtásának biztosítása.


A fentieken túl biztosítjuk - az esetleg fel nem sorolt – mindazon feladatok ellátását, amelyeket a társasházakról szóló 2003. évi CXXXII sz. Törvény illetve a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. Törvény, valamint annak módosításai és a társasház Alapító Okirata ill. a lakásszövetkezet Alapszabálya, valamint a vonatkozó jogszabályok a közös képviselő/lakásszövetkezet elnöke feladataként előírnak.

Könyvelési szolgáltatásaink

Megbízási díjunk tartalmazza a kezelt társasház teljes körű könyvelését. A könyvelési és a teljes nyilvántartási adatbázisaink naprakészen lekérdezhetők: tartalmazzák az albetétek adatait, a tulajdonosok kötelezettségeit és befizetéseit. A tulajdonosok részére negyedévente megküldjük az aktuális folyószámla egyenleg kimutatásukat. Tekintettel arra, hogy az egyre növekvő közös költség tartozások akár a társasház üzemeltetését is veszélyeztethetik, ezért minden közös költség-tartozásnál a törvény adta lehetőségek betartásával haladéktalanul intézkedünk a tartozás jogi úton történő behajtása iránt.

Könyvelési feladatok ellátása

A könyvelés és a nyilvántartások felhő alapú számítógépes programmal készülnek, amelyhez online hozzáférést biztosítunk a Számvizsgáló/Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint saját lakásaik tekintetében – közös költség egyenleg, a társasház/lakásszövetkezet alapiratai stb. - a tulajdonosoknak is. Emellett a kimenő és bejövő számlák teljeskörű digitalizálásáról is gondoskodunk, melyek naprakészen hozzáférhetőek szintén online felhő alapon az SZVB/FB tagok számára.

A könyvelés feladatköre:

 • A társasház/lakásszövetkezet bizonylatainak könyvelése a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelően
 • Adóbevallások elkészítése, elektronikus beküldése, adófolyószámla egyeztetése, az éves mérleg elkészítése, nyitó és zárlati munkák elkészítése
 • A társasház/lakásszövetkezet kötelezettségeinek és követeléseink nyilvántartása, időszakos, illetve igény szerinti kimutatás készítése
 • Albetéti folyószámlák könyvelése, tulajdonosi befizetések vezetése
 • A tulajdonosok befizetéseiről, hátralékokról/túlfizetésekről félévente, illetve igény szerinti kimutatás készítése
 • Késedelmi kamat
 • Bejövő/kimenő számlák könyvelése, tételes vezetése, kiadási/bevételi pénztárbizonylatok készítése, vezetése, egyenlegkészítés
 • Bank könyvelése, pénzforgalom tételes vezetése
 • Pénztár könyvelése, pénzforgalom tételes vezetése
 • Munkaviszonnyal kapcsolatos adminisztráció, munkabér kifizetése

Referenciák

Referenciánk közé az alábbi társasházak és lakásszövetkezetek tartoznak. Számunkra a tulajdonosok elégedettsége a legfőbb pozitív visszajelzés, ennek tudatában szeretnénk terjeszkedni, és még több házat kezelni a jövőben méghozzá úgy, hogy a mennyiség ne menjen a minőség rovására.
 

XX. ker. Kossuth Lakásszövetkezet
1203. Bp. Kossuth Lajos u. 83-87.
3 lakóépület, 56 lakás 
Galambdúc Társasház
1204. Bp. Kende Kanuth u. 65/b.
13 lakás
Társasház
1075. Bp. Rumbach S. u. 20-22.
63 albetét
sp a1540     sp a1537 sp a1376

Társasház

1026. Bp. Torockó u. 20.
20 albetét 
  
Alacska 1003 Társasház

1188. Bp. Juharos sor 15-21.
48 albetét
 
Társasház
1181. Bp. Hosszúház u. 8.
19 albetét 
dscf9058      dscf9592  wp 20131211 010a

Társasház

1181. Bp. Hosszúház u. 2.
19 albetét 
    
Társasház

1203. Bp. Kossuth Lajos u. 89.
19 albetétTársasház

1201. Bp. Vág u. 13.
9 albetét   

wp 20131211 012a       postahaz 1438865535086 vagutca


Társasház
1075. Bp. Madách Imre út 2-6.
71 albetét 

   


Társasház
1052. Bp. Károly krt. 20.
25 albetét 

 


Társasház
1181. Bp. Hosszúház u. 10.
19 albetét


Társasház

1203. Bp. Kossuth Lajos u. 5-9.
36 albetét

   


Társasház
1201. Bp. Kossuth Lajos u. 10-14.
36 albetét 

 


Társasház
1201. Berkenye stny. 3.
66 albetét