Társasházkezelés Kezelés-képviselet

Kezelési-üzemeltetési-képviseleti szolgáltatásaink

TÁRSASHÁZKEZELÉS - VÁLLALT FELADATAINK RÉSZLETESEN AZ ALÁBBIAKAT TARTALMAZZÁK:

Kezelési-üzemeltetési-képviseleti szolgáltatások:

 • Társasházak/lakásszövetkezetek közös képviselete, személyes jelenlét a kezelt ingatlanokban,
 • Közgyűlések előkészítése és összehívása évente minimum egyszer, de szükség esetén minden olyan ügyben, melyhez a közgyűlés határozata szükséges,
 • A közgyűlés határozatainak előkészítése és végrehajtása, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek, nyilvántartás vezetése a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról (Közgyűlési Határozatok Könyve),
 • Az éves beszámoló és költségvetési javaslat elkészítése, közös költség kiszámítása, közlése,
 • A társasház üzemeltetési, megtakarítási és felújítási számláinak kezelése a Számvizsgáló Bizottság bevonásával és ellenőrzési jogának érvényesítésével,
 • Intézkedés a tartozások behajtásáról a nem fizető tulajdonosokkal szemben,
 • Az SZMSZ és házirend javaslatainak kidolgozása, az SZMSZ aktualizálása és házirend betartatásának figyelemmel kísérése,
 • A társasház közösségnek harmadik személlyel (NAV és más hatóságok) szembeni képviselete,
 • A társasház ill. lakásszövetekezeti épület állagának figyelemmel kísérése, árajánlatok beszerzése, munkák megrendelése,  javítások műszaki ellenőrzésének megszervezése,
 • Szabványossági vizsgálatok: tűz-, villám- és érintésvédelemmel kapcsolatban, az épületre és berendezéseire vonatkozó kötelező időszaki vizsgálatokról tanúsítványok megszerzése,
 • A fővárosi, önkormányzati és egyéb pályázati lehetőségek és támogatások figyelemmel kísérése,  ezekről a közgyűlés tájékoztatása, pályázatok benyújtásának biztosítása.


A fentieken túl biztosítjuk - az esetleg fel nem sorolt – mindazon feladatok ellátását, amelyeket a társasházakról szóló 2003. évi CXXXII sz. Törvény illetve a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. Törvény, valamint annak módosításai és a társasház Alapító Okirata ill. a lakásszövetkezet Alapszabálya, valamint a vonatkozó jogszabályok a közös képviselő/lakásszövetkezet elnöke feladataként előírnak.