Társasházkezelés Könyvelés

Könyvelési szolgáltatásaink

Megbízási díjunk tartalmazza a kezelt társasház teljes körű könyvelését. A könyvelési és a teljes nyilvántartási adatbázisaink naprakészen lekérdezhetők: tartalmazzák az albetétek adatait, a tulajdonosok kötelezettségeit és befizetéseit. A tulajdonosok részére negyedévente megküldjük az aktuális folyószámla egyenleg kimutatásukat. Tekintettel arra, hogy az egyre növekvő közös költség tartozások akár a társasház üzemeltetését is veszélyeztethetik, ezért minden közös költség-tartozásnál a törvény adta lehetőségek betartásával haladéktalanul intézkedünk a tartozás jogi úton történő behajtása iránt.

Könyvelési feladatok ellátása

A könyvelés és a nyilvántartások felhő alapú számítógépes programmal készülnek, amelyhez online hozzáférést biztosítunk a Számvizsgáló/Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint saját lakásaik tekintetében – közös költség egyenleg, a társasház/lakásszövetkezet alapiratai stb. - a tulajdonosoknak is. Emellett a kimenő és bejövő számlák teljeskörű digitalizálásáról is gondoskodunk, melyek naprakészen hozzáférhetőek szintén online felhő alapon az SZVB/FB tagok számára.

A könyvelés feladatköre:

  • A társasház/lakásszövetkezet bizonylatainak könyvelése a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelően
  • Adóbevallások elkészítése, elektronikus beküldése, adófolyószámla egyeztetése, az éves mérleg elkészítése, nyitó és zárlati munkák elkészítése
  • A társasház/lakásszövetkezet kötelezettségeinek és követeléseink nyilvántartása, időszakos, illetve igény szerinti kimutatás készítése
  • Albetéti folyószámlák könyvelése, tulajdonosi befizetések vezetése
  • A tulajdonosok befizetéseiről, hátralékokról/túlfizetésekről félévente, illetve igény szerinti kimutatás készítése
  • Késedelmi kamat
  • Bejövő/kimenő számlák könyvelése, tételes vezetése, kiadási/bevételi pénztárbizonylatok készítése, vezetése, egyenlegkészítés
  • Bank könyvelése, pénzforgalom tételes vezetése
  • Pénztár könyvelése, pénzforgalom tételes vezetése
  • Munkaviszonnyal kapcsolatos adminisztráció, munkabér kifizetése